Terms & Conditions

Innehållet på denna webbplats (texter, fotografier, logotypen, koder, arkiv, färger, presentation av innehåll och koncept), är skyddat genom svensk, europeisk och internationell lag. Kopiering eller efter tryck av dessa webbsidor, också delvis, är förbjudet, enligt lag och gällande avtal, för detta krävs vårt skriftliga tillstånd.

Användaren är informerad och accepterar, att ett besök på vår webbplats inte är ett ekonomiskt förhållande eller en annan typ av kontrakt med brinckmann.se. Vi kan utan föregående varning ändra innehåll, tillfoga, radera sidor. Att använda länk till andra sidor sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla felaktigheter, utelämnade eller er rata. Även om vi gör det bästa vi kan, så kan vi inte garantera att det inte finns några fel på vår webbplats. Användare, som besöker vår webbplats kan därför inte kräva skadestånd för falska förhoppningar på grund av pålitlighet.

I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig, som inte är personligt identifierbara, för att hjälpa oss att förbättra våra web tjänster. Exempel på dessa uppgifter är vilken typ av webbläsare och vilken typ av datorsystem du använder.


Denna webbplats har skapats, och administreras, enligt lagstiftning  i Sverige. Vid avgörande av tvister som rör denna webbplats, tillämpas lagstiftning i Sverige och dess domstolar har uteslutande domsrätt.